Beskyttelse af data

Fortrolighedspolitik

Status 23/03/2020

Denne erklæring giver dig et overblik over, hvordan dine personlige data indsamles og behandles, når du bruger vores hjemmeside.

Ansvarlig for behandlingen

Det ansvarlige organ i henhold til databeskyttelseslovgivningen er

fra Hanf e.K.
Fraunhoferstr. 3
25524 Itzehoe

Repræsenteret af:

Tim Lange

Kontakt:

Telefon: +49 (0)4893/254 04 83
E-mail: info@vonhanf.de

 

Hvad er personlige data?

Personoplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det afgørende er derfor, om de indsamlede data kan bruges til at etablere en personlig reference. Dette omfatter oplysninger som dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse. Oplysninger, der ikke er direkte forbundet med din virkelige identitet – som f.eks. foretrukne websteder eller antallet af brugere af et websted – er ikke personlige data.

Hvordan vi indsamler og behandler dine personlige data

Når du besøger vores websteder, gemmer vores webservere midlertidigt forbindelsesdataene for den anmodende computer, de websteder, du besøger, datoen og varigheden af besøget, identifikationsdataene for den anvendte browser- og operativsystemtype og det websted, hvorfra du besøger os, som standard med henblik på systemsikkerhed. Yderligere personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse vil ikke blive indsamlet, medmindre du giver disse oplysninger frivilligt, f.eks. som en del af en registrering, en undersøgelse, en konkurrence, for at opfylde en kontrakt eller en anmodning om oplysninger.

Hvordan vi bruger dine personlige data, og hvordan vi videregiver dem

Hvis der gives mulighed for at indtaste personlige eller forretningsmæssige data (e-mailadresser, navne, adresser), sker indtastningen af disse data frivilligt. E-mails sendes via en kontaktformular. Hvis du sender os en sådan besked, vil dine personlige data kun blive indsamlet i det omfang, det er nødvendigt for at svare. E-mailen sendes ukrypteret.

Vi bruger udelukkende de personoplysninger, du har givet os, til teknisk administration af hjemmesiderne og til at opfylde dine ønsker og krav, dvs. generelt til at behandle den kontrakt, der er indgået med dig, eller til at besvare din forespørgsel.

Vi vil kun bruge disse data til produktrelaterede undersøgelser, markedsføringsformål og statistiske formål, hvis du har givet os dit forudgående samtykke, eller hvis du ikke har gjort indsigelse mod dette – for så vidt som dette er fastsat ved lov.

Dine personlige data vil ikke blive videregivet, solgt eller på anden måde overført til tredjeparter, medmindre dette er nødvendigt med henblik på at behandle kontrakten, eller du udtrykkeligt har givet dit samtykke til dette.

Ethvert givet samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

Hvor længe dine data vil blive opbevaret

I princippet gemmer vi alle oplysninger, som du sender til os, indtil det respektive, f.eks. kontraktlige, formål er opfyldt. Z. F.eks. til forespørgsler, indtil de er behandlet, til nyhedsbreve, indtil du afmelder nyhedsbrevet. Hvis loven foreskriver længere opbevaring, vil dataene blive opbevaret inden for disse rammer.

Hvis du ikke længere ønsker, at vi skal bruge dine data, vil vi naturligvis efterkomme denne anmodning med det samme (kontakt os venligst på den adresse, der er angivet under “Kontakt”).

Hvornår bliver dine data slettet?

Opbevarede personoplysninger slettes, hvis du tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, hvis kendskab til oplysningerne ikke længere er påkrævet for at opfylde det formål, hvortil de blev opbevaret, eller hvis opbevaring ikke er tilladt af andre juridiske årsager. Data til fakturerings- og regnskabsformål påvirkes ikke af en anmodning om sletning.

Tilvejebringelse af hjemmesiden og oprettelse af logfiler

Beskrivelse og omfang af databehandling

Hver gang vores hjemmeside besøges, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra computersystemet på den besøgende computer.

Følgende data er indsamlet:

  • Oplysninger om den anvendte browsertype og -version
  • Brugerens operativsystem
  • Brugerens internetudbyder
  • Brugerens IP-adresse
  • Dato og tidspunkt for adgang
  • Hjemmesider, hvorfra brugerens system tilgår vores hjemmeside
  • Hjemmesider, der tilgås af brugerens system via vores hjemmeside

Dataene gemmes også i logfilerne på vores system. Dette påvirker ikke brugerens IP-adresser eller andre data, der gør det muligt at tildele data til en bruger. Disse data gemmes ikke sammen med andre af brugerens personlige data.

Juridisk grundlag for databehandling

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af data er Art. 6 para. 1 liter. f GDPR.

Formål med databehandling

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at gøre det muligt at levere webstedet til brugerens computer. Til dette formål skal brugerens IP-adresse forblive gemt i hele sessionens varighed.

Varighed af opbevaring

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. I tilfælde af indsamling af data til levering af webstedet er dette tilfældet, når den respektive session er afsluttet.

Mulighed for indsigelse og fjernelse

Indsamling af data til levering af webstedet og lagring af data i logfiler er absolut nødvendig for driften af webstedet. Derfor er der ingen mulighed for at gøre indsigelse fra brugerens side.

Brug af cookies

Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi såkaldte cookies. Det er små tekstfiler, som er gemt på din computer. Cookies hjælper os med at bestemme brugsfrekvensen og antallet af brugere af vores websted samt med at gøre vores tjenester så praktiske og effektive som muligt for dig.

På den ene side bruger vi såkaldte “sessionscookies”, som kun gemmes midlertidigt, så længe du bruger en af vores internetsider. På den anden side bruger vi “permanente cookies” til at gemme oplysninger om besøgende, der gentagne gange går ind på en af vores internetsider. Formålet med at bruge disse cookies er at tilbyde dig optimal brugervejledning, at “genkende” dig og at kunne præsentere dig for en så varieret hjemmeside som muligt og nyt indhold, når du bruger den igen og igen. Indholdet af en permanent cookie er begrænset til et identifikationsnummer. Navn, IP-adresse osv. gemmes ikke. Der sker ingen individuel profilering af din brugeradfærd.

Det er også muligt at bruge vores hjemmeside uden cookies. Du kan deaktivere lagring af cookies i din browser, begrænse den til bestemte websteder eller indstille din browser, så den giver dig besked, så snart der sendes en cookie. Vær dog opmærksom på, at hvis du deaktiverer den, må du regne med en begrænset visning af siden og begrænset brugervejledning.
Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. indkøbskurvfunktion), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. 1 liter. f DSGVO gemt. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at gemme cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfingadfærd), behandles disse separat i denne privatlivspolitik.

Dette er dine databeskyttelsesrettigheder

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og mulige modtagere og formålet med databehandlingen (art. 15 GDPR) og, hvis det er relevant, en ret til korrektion af forkerte data (art. 16 GDPR), sletning af disse data (art. 17 GDPR), retten til begrænsning af behandlingen i overensstemmelse med art. 18 GDPR, retten til indsigelse (art. 21 GDPR) og retten til dataportabilitet af data, som du har leveret i overensstemmelse med art. 20 GDPR). Begrænsningerne i henhold til §§ 34 og 35 BDSG gælder for retten til information og retten til sletning.
Desuden har du i tilfælde af overtrædelse af databeskyttelsesloven ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed (art. 77 GDPR sammenholdt med § 19 BDSG). Den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelsesspørgsmål er den statslige databeskyttelsesrådgiver i den føderale stat, hvor vores virksomhed er baseret. Du kan finde en liste over databeskyttelsesrådgivere og deres kontaktoplysninger på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Hvordan du kan trække dit samtykke til databehandling tilbage

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Det eneste, du skal gøre, er at sende os en uformel e-mail. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Kontakt for spørgsmål, klager, håndhævelse af dine rettigheder

Hvis du har spørgsmål, klager eller ønsker at gøre dine databeskyttelsesrettigheder gældende, kan du til enhver tid kontakte os via vores e-mail info@vonhanf.de.

Ændringer i privatlivspolitikken

Der kan ske ændringer i denne privatlivspolitik, som vil blive annonceret på denne side i god tid.

Databeskyttelse i forbindelse med ansøgninger og i ansøgningsprocessen

Vi indsamler og behandler ansøgernes personoplysninger med henblik på at håndtere ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også ske elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger indsender de relevante ansøgningsdokumenter til os elektronisk, f.eks. via e-mail. Når der indgås en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de overførte data blive gemt med henblik på at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. Hvis der ikke indgås en ansættelseskontrakt med ansøgeren, vil ansøgningsdokumenterne automatisk blive slettet seks måneder efter meddelelsen om afslaget, medmindre sletningen er i strid med den dataansvarliges andre legitime interesser. Andre legitime interesser i denne forstand er f.eks. en bevisbyrde i sager i henhold til den generelle ligebehandlingslov (AGG).