Tilbagekaldelse

Politik for afbestilling
En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende ligger uden for deres handel, forretning eller erhverv.

Ret til annullering
Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du informere os (von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-mail: info@vonhanf.de) om din beslutning om at fortryde denne aftale ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller en e-mail). Du kan bruge det vedhæftede eksempel på en afbestillingsformular, men det er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af annullering
Hvis du fortryder denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden type levering end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Til denne tilbagebetaling benytter vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte at refundere dig, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Du skal returnere eller overdrage varerne til os straks og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du afsender varen, inden fristen på 14 dage er udløbet.
Du bærer de direkte omkostninger ved at returnere varerne.
Du skal kun betale for eventuel værdiforringelse af varerne, hvis denne værdiforringelse skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere deres tilstand, egenskaber og funktionalitet.

Eksempel på afbestillingsformular
(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular).
– An von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-mail: info@vonhanf.de:
– Jeg/vi (*) annullerer hermed den aftale, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Navn på forbruger(e)
– Adresse på forbruger(e)
– Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved anmeldelse på papir)
– dato
—————————————
(*) Slet det relevante.

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter
til levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og hvis fremstilling afhænger af forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse, eller som klart er tilpasset forbrugerens personlige behov;
til levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis udløbsdato hurtigt ville blive overskredet;
for levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved kontraktens indgåelse, men som tidligst kan leveres 30 dage efter kontraktens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
for levering af aviser, magasiner eller tidsskrifter med undtagelse af abonnementskontrakter.
Fortrydelsesretten udløber før tid for kontrakter
for levering af forseglede varer, der ikke er egnet til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, hvis deres forsegling er blevet fjernet efter levering;
for levering af varer, hvis de er blevet uadskilleligt blandet med andre varer efter levering på grund af deres art;
for levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er blevet fjernet efter levering.

Fortrydelsesret for forbrugere for en aftale om flere varer, som forbrugeren har bestilt som en del af en enkelt ordre, og som leveres separat

Politik for afbestilling
En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende ligger uden for deres handel, forretning eller erhverv.

Ret til annullering
Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, tog de sidste varer i besiddelse. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du informere os (von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-mail: info@vonhanf.de) om din beslutning om at fortryde denne aftale ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller en e-mail). Du kan bruge det vedhæftede eksempel på en afbestillingsformular, men det er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af annullering
Hvis du fortryder denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden type levering end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Til denne tilbagebetaling benytter vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte at refundere dig, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Du skal returnere eller overdrage varerne til os straks og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du afsender varen, inden fristen på 14 dage er udløbet.
Du bærer de direkte omkostninger ved at returnere varerne.
Du skal kun betale for eventuel værdiforringelse af varerne, hvis denne værdiforringelse skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere deres tilstand, egenskaber og funktionalitet.

Eksempel på afbestillingsformular
(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular).
– An von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-mail: info@vonhanf.de:
– Jeg/vi (*) annullerer hermed den aftale, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Navn på forbruger(e)
– Adresse på forbruger(e)
– Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved anmeldelse på papir)
– dato
—————————————
(*) Slet det relevante.

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter

til levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og hvis fremstilling afhænger af forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse, eller som klart er tilpasset forbrugerens personlige behov;
til levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis udløbsdato hurtigt ville blive overskredet;
for levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved kontraktens indgåelse, men som tidligst kan leveres 30 dage efter kontraktens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
for levering af aviser, magasiner eller tidsskrifter med undtagelse af abonnementskontrakter.
Fortrydelsesretten udløber før tid for kontrakter
for levering af forseglede varer, der ikke er egnet til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, hvis deres forsegling er blevet fjernet efter levering;
for levering af varer, hvis de er blevet uadskilleligt blandet med andre varer efter levering på grund af deres art;
for levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er blevet fjernet efter levering.

Fortrydelsesret for forbrugere i forbindelse med en aftale om levering af varer i flere rater eller dele

Politik for afbestilling
En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende ligger uden for deres handel, forretning eller erhverv.

Ret til annullering
Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, har taget den sidste delforsendelse eller den sidste vare i besiddelse. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du informere os (von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-mail: info@vonhanf.de) om din beslutning om at fortryde denne aftale ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller en e-mail). Du kan bruge det vedhæftede eksempel på en afbestillingsformular, men det er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af annullering
Hvis du fortryder denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden type levering end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Til denne tilbagebetaling benytter vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte at refundere dig, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Du skal returnere eller overdrage varerne til os straks og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du afsender varen, inden fristen på 14 dage er udløbet.
Du bærer de direkte omkostninger ved at returnere varerne.
Du skal kun betale for eventuel værdiforringelse af varerne, hvis denne værdiforringelse skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere deres tilstand, egenskaber og funktionalitet.

Eksempel på afbestillingsformular
(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular).
– An von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-mail: info@vonhanf.de:
– Jeg/vi (*) annullerer hermed den aftale, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Navn på forbruger(e)
– Adresse på forbruger(e)
– Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved anmeldelse på papir)
– dato
—————————————
(*) Slet det relevante.

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter

til levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og hvis fremstilling afhænger af forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse, eller som klart er tilpasset forbrugerens personlige behov;
til levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis udløbsdato hurtigt ville blive overskredet;
for levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved kontraktens indgåelse, men som tidligst kan leveres 30 dage efter kontraktens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
for levering af aviser, magasiner eller tidsskrifter med undtagelse af abonnementskontrakter.
Fortrydelsesretten udløber før tid for kontrakter
for levering af forseglede varer, der ikke er egnet til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, hvis deres forsegling er blevet fjernet efter levering;
for levering af varer, hvis de er blevet uadskilleligt blandet med andre varer efter levering på grund af deres art;
for levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er blevet fjernet efter levering;

Fortrydelsesret for forbrugere i forbindelse med en aftale om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode

Politik for afbestilling
En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende ligger uden for deres handel, forretning eller erhverv.

Ret til annullering
Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er 14 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, tog de første varer i besiddelse. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du informere os (von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-mail: info@vonhanf.de) om din beslutning om at fortryde denne aftale ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller en e-mail). Du kan bruge det vedhæftede eksempel på en afbestillingsformular, men det er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af annullering
Hvis du fortryder denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden type levering end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Til denne tilbagebetaling benytter vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte at refundere dig, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Du skal returnere eller overdrage varerne til os straks og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du afsender varen, inden fristen på 14 dage er udløbet.
Du bærer de direkte omkostninger ved at returnere varerne.
Du skal kun betale for eventuel værdiforringelse af varerne, hvis denne værdiforringelse skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere deres tilstand, egenskaber og funktionalitet.

Eksempel på afbestillingsformular
(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular).
– An von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-mail: info@vonhanf.de:
– Jeg/vi (*) annullerer hermed den aftale, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Navn på forbruger(e)
– Adresse på forbruger(e)
– Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved anmeldelse på papir)
– dato
—————————————
(*) Slet efter behov

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter

til levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og hvis fremstilling afhænger af forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse, eller som klart er tilpasset forbrugerens personlige behov;
til levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis udløbsdato hurtigt ville blive overskredet;
for levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved kontraktens indgåelse, men som tidligst kan leveres 30 dage efter kontraktens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
for levering af aviser, magasiner eller tidsskrifter med undtagelse af abonnementskontrakter.
Fortrydelsesretten udløber før tid for kontrakter
for levering af forseglede varer, der ikke er egnet til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, hvis deres forsegling er blevet fjernet efter levering;
for levering af varer, hvis de er blevet uadskilleligt blandet med andre varer efter levering på grund af deres art;
for levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er blevet fjernet efter levering.