Gegevensbescherming

Privacybeleid

Status 23/03/2020

Deze verklaring geeft u een overzicht van de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt wanneer u onze website gebruikt.

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is

uit Hanf e.K.
Fraunhoferstr. 3
25524 Itzehoe

Vertegenwoordigd door:

Tim Lange

Contact:

Telefoon: +49 (0)4893/254 04 83
E-mail: info@vonhanf.de

 

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De doorslaggevende factor is dus of de verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om een persoonlijke referentie vast te stellen. Dit omvat informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Informatie die niet direct gekoppeld is aan je echte identiteit – zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een site – zijn geen persoonsgegevens.

Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers tijdelijk de verbindingsgegevens van de aanvragende computer op, de websites die u bezoekt, de datum en duur van het bezoek, de identificatiegegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem en de website vanwaar u ons bezoekt als standaard ten behoeve van de systeembeveiliging. Aanvullende persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld, tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeel van een registratie, een enquête, een wedstrijd, om te voldoen aan een contract of een verzoek om informatie.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, hoe we ze doorgeven

Als de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, gebeurt dit vrijwillig. E-mails worden verzonden via een contactformulier. Als u ons een dergelijk bericht stuurt, worden uw persoonlijke gegevens alleen verzameld voor zover dat nodig is voor een antwoord. De e-mail wordt onversleuteld verzonden.

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend voor de technische administratie van de websites en om aan uw wensen en eisen te voldoen, d.w.z. in het algemeen om het met u gesloten contract te verwerken of om uw aanvraag te beantwoorden.

We zullen deze gegevens alleen gebruiken voor productgerelateerde enquêtes, marketingdoeleinden en statistische doeleinden als u ons hier vooraf toestemming voor hebt gegeven of als u hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt – voor zover de wet hierin voorziet.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven, verkocht of anderszins overgedragen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de afhandeling van het contract of u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Elke gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met werking voor de toekomst.

Hoe lang uw gegevens worden opgeslagen

In principe bewaren we alle informatie die u aan ons doorgeeft totdat het betreffende, bijv. contractuele, doel is bereikt. Z. Bijv. voor vragen totdat ze zijn afgehandeld, voor nieuwsbrieven totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Als de wet een langere opslagperiode voorschrijft, worden de gegevens binnen dit kader opgeslagen.

Als u niet langer wilt dat wij uw gegevens gebruiken, zullen wij uiteraard onmiddellijk aan dit verzoek voldoen (neem contact met ons op via het adres onder “Contact”).

Wanneer worden uw gegevens verwijderd?

Opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd als u uw toestemming voor opslag intrekt, als kennis van de gegevens niet langer nodig is voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als opslag om andere wettelijke redenen niet is toegestaan. Gegevens voor facturerings- en boekhouddoeleinden worden niet beïnvloed door een verzoek tot verwijdering.

Aanbieden van de website en aanmaken van logbestanden

Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang krijgt.

De volgende gegevens worden verzameld:

  • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
  • Het besturingssysteem van de gebruiker
  • De internetprovider van de gebruiker
  • Het IP-adres van de gebruiker
  • Datum en tijd van toegang
  • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website
  • Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Dit heeft geen invloed op de IP-adressen van de gebruiker of andere gegevens waarmee de gegevens aan een gebruiker kunnen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is art. 6 lid. 1 lit. f GDPR.

Doel van gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie.

Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken.

Gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken we zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op je computer. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website te bepalen en om onze diensten zo handig en efficiënt mogelijk voor u te maken.

Enerzijds maken we gebruik van zogenaamde “sessiecookies”, die slechts tijdelijk worden opgeslagen voor de duur van uw gebruik van een van onze internetpagina’s. Aan de andere kant gebruiken we “permanente cookies” om informatie op te slaan over bezoekers die herhaaldelijk een van onze internetpagina’s bezoeken. Het doel van het gebruik van deze cookies is om u een optimale gebruikersbegeleiding te kunnen bieden, u te “herkennen” en u een zo gevarieerd mogelijke website en nieuwe inhoud te kunnen presenteren wanneer u deze herhaaldelijk gebruikt. De inhoud van een permanente cookie is beperkt tot een identificatienummer. Naam, IP-adres enz. worden niet opgeslagen. Er vindt geen individuele profilering van uw gebruikersgedrag plaats.

Het is ook mogelijk om onze website zonder cookies te gebruiken. U kunt het opslaan van cookies in uw browser deactiveren, beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra er een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat als je het deactiveert, je te maken krijgt met een beperkte weergave van de pagina en een beperkte gebruikersbegeleiding.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 par. 1 lit. f GDPR. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Dit zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en mogelijke ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking (Art. 15 GDPR) en, indien van toepassing, een recht op correctie van onjuiste gegevens (Art. 16 GDPR), verwijdering van deze gegevens (Art. 17 GDPR), het recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met Art. 18 GDPR, het recht om bezwaar te maken (Art. 21 GDPR) en het recht op gegevensoverdraagbaarheid van door u verstrekte gegevens in overeenstemming met Art. 20 GDPR). De beperkingen onder artikel 34 en 35 BDSG zijn van toepassing op het recht op informatie en het recht om gegevens te wissen.
Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming (art. 77 GDPR in combinatie met art. 19 BDSG). De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Hoe u uw toestemming voor gegevensverwerking kunt intrekken

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Je hoeft ons alleen maar een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Contact voor vragen, klachten, uitoefening van uw rechten

Als u vragen of klachten hebt of uw rechten op het gebied van gegevensbescherming wilt doen gelden, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onze e-mail info@vonhanf.de.

Wijzigingen in het privacybeleid

Er kunnen wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring, die tijdig op deze pagina zullen worden aangekondigd.

Gegevensbescherming voor sollicitaties en tijdens de sollicitatieprocedure

We verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens van sollicitanten om de sollicitatieprocedure te kunnen afhandelen. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een aanvrager de relevante aanvraagdocumenten elektronisch bij ons indient, bijvoorbeeld per e-mail. Wanneer er een arbeidsovereenkomst wordt gesloten met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen om de arbeidsrelatie te verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als er geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, tenzij verwijdering in strijd is met andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een ander legitiem belang in deze zin is bijvoorbeeld bewijslast in procedures onder de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).