Återkallelse

Avbokningsregler
En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.

Rätt till avbeställning
Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Avbeställningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportören, har tagit varorna i besittning. För att utöva ångerrätten måste du informera oss (von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-post: info@vonhanf.de) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt meddelande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, men det är inte obligatoriskt. För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av uppsägning
Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen kommit överens om något annat med dig; du kommer inte i något fall att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra att återbetala dig förrän vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast. Ni måste återlämna eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då ni informerar oss om att ni vill häva detta avtal. Fristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjortondagarsperioden har löpt ut.
Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du behöver endast betala för eventuell värdeminskning på varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera deras skick, egenskaper och funktionalitet.

Exempel på avbokningsformulär
(Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).
– An von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-post: info@vonhanf.de:
– Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)
– Beställd den (*) / mottagen den (*)
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast för anmälan på papper)
– datum
—————————————
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för avtal som
för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov;
för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
för leverans av alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades vid avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som entreprenören inte har något inflytande över;
för leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin med undantag för abonnemangsavtal.
Uppsägningsrätten upphör i förtid för avtal som
för leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att returnera, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
för leverans av varor om de på grund av sin beskaffenhet har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leverans;
för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.

Ångerrätt för konsumenter vid avtal om flera varor som konsumenten har beställt som en del av en och samma beställning och som levereras separat

Avbokningsregler
En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.

Rätt till avbeställning
Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Avbeställningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, och som inte är transportören, tog de sista varorna i besittning. För att utöva ångerrätten måste du informera oss (von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-post: info@vonhanf.de) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt meddelande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, men det är inte obligatoriskt. För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av uppsägning
Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen kommit överens om något annat med dig; du kommer inte i något fall att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra att återbetala dig förrän vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast. Ni måste återlämna eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då ni informerar oss om att ni vill häva detta avtal. Fristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjortondagarsperioden har löpt ut.
Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du behöver endast betala för eventuell värdeminskning på varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera deras skick, egenskaper och funktionalitet.

Exempel på avbokningsformulär
(Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).
– An von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-post: info@vonhanf.de:
– Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)
– Beställd den (*) / mottagen den (*)
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast för anmälan på papper)
– datum
—————————————
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för avtal som

för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov;
för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
för leverans av alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades vid avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som entreprenören inte har något inflytande över;
för leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin med undantag för abonnemangsavtal.
Uppsägningsrätten upphör i förtid för avtal som
för leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att returnera, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
för leverans av varor om de på grund av sin beskaffenhet har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leverans;
för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.

Avbeställningsregler för konsumenter vid avtal om leverans av varor i flera omgångar eller delar

Avbokningsregler
En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.

Rätt till avbeställning
Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, och som inte är transportör, har tagit den sista delleveransen eller det sista föremålet i besittning. För att utöva ångerrätten måste du informera oss (von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-post: info@vonhanf.de) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt meddelande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, men det är inte obligatoriskt. För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av uppsägning
Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen kommit överens om något annat med dig; du kommer inte i något fall att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra att återbetala dig förrän vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast. Ni måste återlämna eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då ni informerar oss om att ni vill häva detta avtal. Fristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjortondagarsperioden har löpt ut.
Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du behöver endast betala för eventuell värdeminskning på varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera deras skick, egenskaper och funktionalitet.

Exempel på avbokningsformulär
(Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).
– An von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-post: info@vonhanf.de:
– Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)
– Beställd den (*) / mottagen den (*)
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast för anmälan på papper)
– datum
—————————————
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för avtal som

för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov;
för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
för leverans av alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades vid avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som entreprenören inte har något inflytande över;
för leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin med undantag för abonnemangsavtal.
Uppsägningsrätten upphör i förtid för avtal som
för leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att returnera, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
för leverans av varor om de på grund av sin beskaffenhet har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leverans;
för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;

Avbeställningsregler för konsumenter vid avtal om regelbunden leverans av varor under en bestämd tidsperiod

Avbokningsregler
En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.

Rätt till avbeställning
Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Avbeställningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, och som inte är transportören, tog de första varorna i besittning. För att utöva ångerrätten måste du informera oss (von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-post: info@vonhanf.de) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt meddelande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, men det är inte obligatoriskt. För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av uppsägning
Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen kommit överens om något annat med dig; du kommer inte i något fall att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra att återbetala dig förrän vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast. Ni måste återlämna eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då ni informerar oss om att ni vill häva detta avtal. Fristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjortondagarsperioden har löpt ut.
Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du behöver endast betala för eventuell värdeminskning på varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera deras skick, egenskaper och funktionalitet.

Exempel på avbokningsformulär
(Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).
– An von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe, telefon: +49 (0)4893 2540483, e-post: info@vonhanf.de:
– Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)
– Beställd den (*) / mottagen den (*)
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast för anmälan på papper)
– datum
—————————————
(*) Stryk det som inte är tillämpligt

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för avtal som

för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov;
för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
för leverans av alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades vid avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som entreprenören inte har något inflytande över;
för leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin med undantag för abonnemangsavtal.
Uppsägningsrätten upphör i förtid för avtal som
för leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att returnera, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
för leverans av varor om de på grund av sin beskaffenhet har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leverans;
för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.