Hemplith hampa kalksten

Hemplith® Tegelsten av hampa Tegel och isolering kombinerat i ett byggmaterial – för hållbart och hälsosamt murverk.

Att bygga med hampablock ger dig möjlighet att uppföra eller renovera en hållbar och hälsosam byggnad. Med Hemplith® hampablock har du ett byggmaterial till hands som kombinerar tegelstenar och isolering i ett och därmed möjliggör hållbart och hälsosamt murverk.

Genom att använda hampa och kalk tillverkas och produceras hempcrete i en miljövänlig industriell process till ett hampablock i monolitisk och solid form. Genom att kombinera lös hampahalm med naturlig kalk och mineraler kan man tillverka brandsäkra, praktiska och lätta hampategelstenar som håller i generationer.

Tack vare hampablockens termiska egenskaper uppnår man lågenergi- och passivhusstandard (Kfw 55 – 40 plus) utan tilläggsisolering. Hampakalksten ger lägre uppvärmningskostnader och klimatkontroll i bostadsutrymmen tack vare den idealiska fuktregleringen hos hygrotermikerna. Den monolitiska byggmetoden och de koldioxidlagrande egenskaperna minskar byggkostnaderna, och hampablocken har alla nödvändiga certifieringar och tekniska godkännanden i enlighet med gällande europeiska standarder.

Användningen av hampablock möjliggör höga koldioxidbesparingar och ger maximal boendekomfort. Den snabba tillväxten av hampaplantan gör det möjligt att producera byggmaterial utan att skada miljön och ger därmed mervärde för ett hälsosamt liv i ditt hem. Biomassa och råvaror till ett litet enfamiljshus växer på ca 2-3 hektar jordbruksmark på bara fem månader per år.

Att bygga med hampakalksten är inte bara miljövänligt och hållbart, utan ger också hög värdebeständighet, en positiv inverkan på den ekologiska balansen och livscykeln för din fastighet. Så om du letar efter ett byggmaterial som erbjuder alla dessa fördelar är Hemplith® hempcrete det perfekta valet för dig!

Egenskaper för hampasten / hampakalksten

Värmelagring och isolering

Ljudabsorption och ljudisolering

Hälsosamt inomhusklimat tack vare reglering av luftfuktigheten

brandsäker, flamskyddad

Lufttät konstruktion

Produkten är 100 % återvinningsbar

Skydd mot högsommarvärme

Motståndskraftig mot gnagare och skadedjur

mögelhämmande

Snabb och kostnadseffektiv bearbetning

energieffektiv

Andningsbar och öppen för diffusion

Monolitisk design

Användningsområden

Småhus, flerfamiljshus, kommersiell fastighet

Skiljeväggar, innerväggar

Ytterväggar , Byggnadens klimatskal

Nybyggnad av hus i trä, massivt eller prefabricerat

Fullständig värmeisolering av befintliga byggnader

Invändig isolering av befintliga byggnader

Isolering av golv

akustiska innerväggar

Värmeisolering av nya byggnader

Energieffektiv renovering av gamla byggnader, korsvirkeshus, kulturminnesmärkta byggnader, befintliga fastigheter

Bearbetning

Mura Hemplith® hampablock med isolerande murbruk eller kalkmurbruk. Grund- och ytputs ska vara andningsbar, t.ex. sumpkalk, kalk- eller lerputs.

Hampakalksten kan bearbetas med konventionella verktyg som luftbetongsågar, bandsågar, alligatorsågar, handsågar, på samma sätt som kalksandstenar eller luftbetong.

Tekniskt datablad: Förfrågan

Tekniska datablad

jetzt anfragen