Hemplith lättvikts hampabräda

Tillämpning

Den lätta byggskivan är en helt ekologisk, diffusionsöppen och brandsäker torr byggskiva för inomhusbruk och inredningsdetaljer. Den består av hampa (en årligen förnybar råvara) och mineraler. Den används som byggskiva för värmeisolering, mögelsanering, byggskivor, inredningsdetaljer, takutbyggnader, mellanväggar och fuktkontroll. Det skapar ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat.

Hemplith Bauplatte
jetzt anfragen

Bearbetning

Förberedelse av substrat

För att kunna ge dig bästa möjliga service rekommenderar vi att du följer gällande föreskrifter vid mögelangrepp och gör underlaget stabilt och fritt från gamla beläggningar som oljefärg eller dispersioner. Eventuella ojämnheter eller utskjutningar kan jämnas ut med ett lämpligt bruk, t.ex. kalkbruk. För att få en slät yta bör du rugga upp putsen. Om underlaget är mycket absorberande bör du grunda det med en primer innan du fortsätter arbetet. Det är också viktigt att underlaget är fritt från lösa gamla beläggningar.

För gipsväggar rekommenderar vi att du använder standardteknik och bygger en underkonstruktion med ett maximalt regelavstånd på 40 cm. För sluttningar och tak rekommenderar vi ett maximalt beståndsavstånd på 30 cm. Vi står gärna till tjänst med ytterligare information och support för gipsapplikationer.

Bearbetning

För att fästa byggskivor av hampa på befintliga väggar/tak rekommenderar vi att du applicerar diffusionsöppet armeringsbruk med en 8-10 mm tandspackel över hela ytan och limmar skivorna över hela ytan. Det självhäftande murbruket kan appliceras antingen på väggytan eller på panelen. För tak rekommenderar vi att panelen säkras ytterligare med skruvar och brickor. Kantfogarna ska vara fria från limbruk. Rikta in panelerna och tryck till dem med hela handflatan. Lägg brädorna i ett förband med minst 30 cm förskjutning och lås dem i varandra i rummets hörn.

Förstärkning är inte absolut nödvändig, men rekommenderas för hårt trafikerade områden (material: linväv, jute eller glasfiber). Om ingen efterföljande förstärkning planeras ska fogarna fyllas med limbruk. Efter att fästbruket har härdat (minst 12 timmar beroende på temperatur och luftfuktighet) kan det sista skiktet appliceras med ett tunt, diffusionsöppet putsbruk (t.ex. kalk, lera). Vi rekommenderar att du applicerar kantskydd på hörn som utsätts för påfrestningar.

Vänligen följ respektive riktlinjer för behandling samt relevanta standarder och allmänt erkända tekniska regler. Använd inte diffusionstäta ytbehandlingar som t.ex. emulsionsfärger, tapeter eller puts.

.

Anteckningar

Bearbeta byggskivor av lättviktshampa med en vanlig sticksåg, handsåg, cirkelsåg eller bandsåg.

Förvaring

Hemplith lättviktsskivor ska lagras horisontellt och torrt på fasta ytor i ventilerade byggnader.

Varningar för farliga ämnen

Ingen

Tekniskt datablad: Förfrågan

Ladda ner tekniskt datablad Hempllith lättviktsskiva