Hemplith Universal LDF

Information om

Hempliths universella byggskivor är en miljövänlig, hälsosam och formaldehydfri lösning, särskilt för gipsväggar. Dessa paneler är baserade på halm, en årligen förnybar råvara, vilket gör dem särskilt hållbara. De är i första hand avsedda som icke-bärande väggbeklädnad eller putsbärare och är idealiska för invändigt byggande enligt torrbyggnadsmetoden.

Som mångsidiga byggskivor med låg densitet får de poäng för sin låga vikt och sina utmärkta akustiska och termiska isoleringsegenskaper. Dessa egenskaper gör Hempliths universalskivor attraktiva inte bara för gipsskivor, utan öppnar också möjligheter för användning inom närliggande områden som möbelproduktion och förpackningsindustrin. Fokus ligger dock alltid på hållbarhet och hälsovänliga byggmetoder.

 

Information om produkten

Bearbetning

Riktlinjer för bearbetning av Hempliths universalskivor i gipsväggar:

  1. Förberedelser: Innan arbetet påbörjas är det viktigt att alla nödvändiga material och verktyg finns tillgängliga. Brädorna ska alltid vara torra och rena.
  2. Kapning: Hemplith univeral-panelerna ska kapas till önskad storlek med hjälp av ett lämpligt vasst verktyg, t.ex. en cirkelsåg. Det är viktigt att panelerna kapas på ett sådant sätt att stötfogarna kan förskjutas för att säkerställa optimal stabilitet i konstruktionen.
  3. Installation: Hempliths universalpaneler fästs på en underkonstruktion, som vanligtvis består av metall- eller träreglar. De kan antingen skruvas eller spikas fast. Se till att skruvarna eller spikarna inte tränger för djupt in i materialet och skadar ytan.
  4. Stötfogar: Fogarna kan jämnas ut med fogspackel och armeringsnät.
  5. Ytbehandling: Efter installation kan Hempliths universalpaneler ytbehandlas ytterligare efter behov. Detta inkluderar målning, tapetsering och putsning. Före varje behandling ska panelerna förberedas enligt tillverkarens anvisningar.
  6. Säkerhetsåtgärder: Vid bearbetning av Hempliths universitetsblad är det alltid nödvändigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Detta innebär att du måste bära skyddskläder, inklusive handskar och skyddsglasögon, samt en dammask för dammintensivt arbete.

Observera att dessa anvisningar innehåller allmän information. De exakta bearbetningsanvisningarna kan variera beroende på tillverkare och produkt. För att uppnå bästa möjliga resultat bör därför alltid tillverkarens specifika anvisningar följas.

Anteckningar

Hantera träfiberskivor enligt piktogrammet (bifogas leveransen).
Applicera inte skivorna när de är fuktiga, låt dem torka.

Förvaring

Hempliths universitetstavlor ska förvaras vågrätt och torrt på fasta ytor i ventilerade byggnader.

Varningar för farliga ämnen

Ingen

Tekniskt datablad:

Ladda ner tekniskt datablad vH-LDF fiberskivor

jetzt anfragen